Weczerek, Alfred

narozen: 10.10.1926
padnul: 1944 Kurland-Kessel
z: BENESCHAU
Byl povolán v roce 1944, základní výcvik absolvoval v Görlitz-Liegnitz. V Rize prodìlal kurz hledání min. V èervnu 1944 byl pøesunut k Infanterie-Regiment 32, jenž náležel pod 24. Infanterie-Division, která bojovala v Kuronsku. Pøi jednom boji z blízka byl zabit polní lopatkou ruského vojáka.

 
<< zpet