Morawetz, Günther

narozen: 05.07.1923
hodnost: Gefreiter
z: BENESCHAU

Günter Morawetz sloužil u dìlostøelectva. Zaèátkem roku 1943 byl zranìn. Po doléèení pøišel k  leichten Artillerie-Ersatz-Abteilung 28 Schweidnitz (lehký dìlostøelecký oddíl 28 Svídnice). Pozdìji byl znovu zranìn a léèil se v lazaretì Opava, Méty a Laubach.

Vyznamenání:  Verwundeten-Abzeichen in Schwarz

                         Verwundeten-Abzeichen in Silber

 
<< zpet