Seifried, Franz

narozen: 15.02.1905
hodnost: Unteroffizier
z: BENESCHAU

Pøed válkou sloužil v Èeskoslovenské armádì v letech 1927-29. K Wehrmachtu povolán v dubnu 1940 a následnì sloužil na západní frontì.

Vyznamenání: EK 2. Klasse

 
<< zpet