Swoboda, Josef

narozen: 12.05.1925
z: BENESCHAU
Povolán v øíjnu 1943, do bøezna 1946 se nacházel v zajateckém táboøe v SSSR.

 
<< zpet