Kupka, Josef

narozen: 31.07.1923
hodnost: Obergefreiter
z: BENESCHAU
Josef Kupka narukoval v bøeznu 1942 do Kiel/Schleswig-Holstein. Následnì byl pøemístìn do Kristiansamt/Norsko, kde vykonal 6 týdení námoøní výcvik. Po výcviku byl pøemístìn do Stettin/Westpommern. (dnes Szczecin-PL). Dne 10.05.1945 byl zajat a uvìznìn britskou armádou..

 
<< zpet