Wittassek, Josef 26

narozen: 23.02.1926
hodnost: Gefreiter
z: BENESCHAU
Byl v britském zajetí.

 
<< zpet