Golla, Heinrich

narozen: 28.01.1909
hodnost: Stabsgefreiter
z: BENESCHAU
Heinrich Golla byl èlenem SA. Narukoval v lednu 1941. V roce 1941 byl nasazen ve Francii a pak od roku 1942 v Rusku. Byl zajat Ruskou armádou 19.07.1944. V zajateckém táboøe v Rusku byl vìznìn do konce roku 1945.

 
<< zpet