Blockscha, Karl

narozen: 23.02.1914
z: BENESCHAU
Karl Blockscha žil v Bohuslavicích. Narukoval v prosinci 1939 k pìchotì (Inf.Reg.38) do Oldenburg. V roce 1940 byl nasazen ve Francii. V prosinci 1941 byl s útvarem pøemístìn na Východní Frontu-Wielike Luky kde byl u jednotky s koòmi. V lednu 1943 byl s èásti svého útvaru zajat Ruskou armádou. Ze zajetí byl propuštìn 10.10.1945 kdy byl pøepraven z transportem váleèných zajatcù z Ruska do Frankfurtu.

 
<< zpet