Scheit, Adolf

narozen: 21.02.1917
z: BENESCHAU
Adolf Scheit se narodil v Setzdorf/Sudety (dnes Vápenná). Žil v Dolním Benešovì-Dvùr Moravec. Narukoval v srpnu 1939 do Oppeln (dnes Opole-PL) k pìchotì ( Inf. Reg. 372 -náhradní spojovací složka) . V bøeznu 1940 byl pøevelen k (Inf. Reg.189) do Lauban (dnes Lubaò-PL) , kde sloužil jako telegrafista. V kvìtnu 1940 byl pøemístìn s útvarem do Francie, kde se zùèastnil bojù (u Laen-Seiein a Chatotiri ). V bøeznu 1941 byl s útvarem pøemístìn na Východní frontu a zùèastnil se bojù u Dubna, kde omrzl na nohy. Byl pøevezen do vojenského lazarezu v porýní. Po uzdravení v kvìtnu 1942 pøemístìn do Elsaska a po krátké dobì odeslán do Ruska. U staraje Rusi 30.10.1942 byl ranìn a pøevezen do vojenského lazaretu v Nìmecku. Po uzdravení znovu odeslán na Východní frontu do Ruska k Orlu. Byl opìt ranìn 26.09.1943 u Dnìpru. Odeslán od vojenského lazaretu v Sasku. Po uzdravení v èervenci 1944 odeslán na frontu do Polska. V Eger (Cheb) byl zajat Americkým vojskem 10.05.1945. Ze zajetí byl propuštìn 11.07.1945.

 
<< zpet