Haschitzky, Rudolf

narozen: 31.10.1901
z: BENESCHAU
Rudolf Haschitzky narukoval v lednu 1945.

 
<< zpet