Hartosch, Bruno

z: BENESCHAU
Bruno Hartosch narukoval v záøí 1941. Byl nasazen v Norsku a pozdìji na východní frontì. Ve východním Prusku (Ostpreussen) dne 23.12.1944 pøebìhl k ruské armadì.

 
<< zpet