Herud, Josef

narozen: 26.02.1907
hodnost: Unterfeldwebel
z: BENESCHAU
Josef Herud žil v Koblovì (Koblau). Narukoval v srpnu 1939. Sloužil jako kuchaø v´polní kuchyni. V záøí 1944 byl zajat a uvìznìn ve Francii americkým vojskem. Pozdìji uvìznìn v zajateckým táboøe Tøemošná u Plznì.

 
<< zpet