Kostka, Gottfried

narozen: 06.03.1919
hodnost: Gefreiter
z: BENESCHAU
Gottfried Kostka narukoval v únoru 1940.

 
<< zpet