Oczko, Josef

narozen: 10.05.1910
hodnost: Obergefreiter
z: BENESCHAU
Josef Oczko žil od roku 1940 ve Vøesinì (Wrzesin). Narukoval v záøí 1940 do Braunschweig/Niedersachsen. V Braunschweigu vykonal 6 týdení výcvik. V prosinci 1942 byl pøemístìn do Francie. V pùli roku 1943 byl poslán na Východní frontu, nejprve Rusko a následnì Ukrajina. Sloužil jako spojaø-telefonista. Z Ukrajiny pak s jednotkou ustupoval pøes Rumunsko, Maïarsko a Rakousko. V Linz/Rakousko byl zajat americkou armádou. Ze zajetí byl propuštìn v srpnu 1945. Domù se vrátil v listopadu 1945.

 
<< zpet