Hlubeck, Ernest

hodnost: Oberwachtmeister
z: BENESCHAU
Ernest Hlubeck bojoval již v 1.svìtové válce kde získal èetná vyznamenání, pozdìji sloužil u policie v Gross Goschütz - Neudorf okres Wartenburg ( dnešní Nowa Wies Goszczanska okres Sycow - PL) v Dolním Slezsku. Po válce zùstal v Nìmecku.

 
<< zpet