Glumbik, Anton

narozen: 09.06.1915
z: HOSCHIALKOWITZ

Sloužil u 6. armády, která obléhala Stalingrad.  Mìl štìstí v neštìstí, nebot´ mu doma zemøela matka a byl propuštìn na pohøeb. Mezitím byla Paulusova armáda obklíèena a Anton Glumbik se k ní nemohl vrátit. Proto byl pøeložen do Brestu ve Francii.

Zemøel v Hoš?álkovicích 12. 2. 1986.

 
<< zpet