Zawadsky, Josef

narozen: 30.09.1925
z: BENESCHAU
Josef Zawadsky narukoval v srpnu 1943 do Breslau ( Wroclaw-PL) k jezdectvu, pozdìji pøevelen na západní frontu kde se roku 1944 úèastnil bojù pøi nìmeckému pokusu o zastavení spojenecké invaze. V srpnu 1944 utrpìl v Angers (na Loiøe)  zranìní kolena a léèen ve francouzské nemocnici kde byl zajat spojenci a pøevezen do Anglie a v prosinci 1944 do Oklahomy v USA. V øíjnu 1945 byl opìt pøevezen do Francie odkud se v lednu 1946 odjel do bavorského Aschaffenburgu , krátce pobyl v Miltenburgu.  V Nìmecku  se ruzhodl zùstat natrvalo.

 
<< zpet