Persich, Paul

narozen: 19.05.1909
hodnost: Unteroffizier
z: BENESCHAU

Paul Persich bal èlenem SA. Narukoval v kvìtnu 1940 do Gleiwitz/Oberschlesien (dnes Gliwice-PL) k pìchotì (Infanterie). Po dvou mìsících vojenské služby byl reklamován a z armády propuštìn na práci. Podruhé narukoval v lednu 1942 také do Gleiwitz a odtam byl pak odeslán na východní frontu. V Rusku pozdìji onemocnìl a následnì se z nemoci léèil ve vojenském lazaretu Offenbach v Nìmecku. Po vyléèení nastoupil k náhradnímu útvaru do Hagenau/Elsass (dnes Francie). Po jednom mìsíci byl pøevelen k dìlostøelectvu v Sankt Avold/Lothringen (dnes Saint-Avold-Francie). Pozdìji byl pøemístìn z Francii do Itálie. Dne 25.05.1945 padl v Rakousku- Bauernkirchen do zajetí. Domù se vrátil ze zajetí z Bavorska v èervenci 1947. 

 
<< zpet